افزودن بخش روزمه و مشتریان ما

وبلاگ تیم طراحی و تبلیغات لولسا

دوستان عزیز سلام، ماه ها تلاش داشتیم این بخش رو ندشاته باشیم ولی مجبور شدیم. بخش مشتریان ما رو خدمتتون عرض می کنم. از ابتدای شروع کار تصمیم گرفته بودیم و رو تصمیممون هم می مونیم که آگرین جدای از شرکت ها و سازمان های مشتریانش نیست. هر کسی که آگرین رو انتخاب می کنه، مشتری آگرین نیست!

آگرین رو به عنوان بخشی از شرکتش استخدام کرده و آگرین جزوی از اون شرکت شده. این بخش رو راه انداختیم چون برخی از دوستان هم نمونه کار می خواستن و این هم حقشون بود. برای همین تصمیم گرفتیم این بخش رو راه اندازی کنیم و بعضی از مشتریان خودمون رو معرفی کنیم. هنوز هم روی حرفمون هستیم که ما جزو اون شرکتها موندیم و خواهیم موند و فقط اونهایی که به ما اجازه بدن رو معرفی می کنیم.

بازم به ما سر بزنید

تیم طراحی و تبلیغات آگرین

دیدگاهتان را بنویسید