روز جهانی سواد آموزی

وبلاگ تیم طراحی و تبلیغات لولسا

تیم طراحی و تبلیغات لولسا، روز جهانی سواد آموزی را گرامی می دارد. امید به روزی که هیچ فردی در جهان از توانایی خواندن و نوشتن باز نمانده باشد.پوستر روز جهانی سواد آموزی

روز جهانی سواد آموزی

دیدگاهتان را بنویسید